¿Qué es el mantenimiento preventivo?

Tal y como define en su referencia Wikipedia “el mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos por paradas, aumentar la vida útil de equipos, disminuir costos de reparaciones, detectar puntos débiles en la instalación entre una larga lista de ventajas.”Wikipediaren arabera, mantentze-lan prebentiboei esker, honako helburu hauek lor daitezke, besteak beste: behin eta berriz gertatzen diren akatsak antzeman, geldialdiak direla eta gertatzen diren lokak murriztu, makinen bizitza erabilgarria luzatu, konponketa kostuak murriztu, eta instalazioaren ahulguneak antzeman.According to the Wikipedia entry, “preventive maintenance enables the detection of repetitive faults, reduces downtime due to shutdowns, increases the useful life of equipment, reduces the cost of repairs, and detects weaknesses in installations, among a long list of advantages”.