Lege oharra

APEL S.A.rena da “www.apelsa.com” web gunearen jabetza intelektuala, baita hor jasotako eduki ezberdinen titulartasuna ere. APEL, S.A.k bere buruari aitortzen dio, edozein unean eta aurretiaz ohartarazi gabe, web gunean dagoen informazioa edo haren konfigurazio zein itxuraren aldaketak eta eguneraketak egiteko ahalmena. APEL, S.A,k ez du bermatzen, alde batetik, akatsik ez dela izango webera sartzerakoan ezta honen edukian ere, eta, beste aldetik, eduki hori behar bezala eguneratuta egongo denik. Dena den, beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu akats horiek saihesteko eta, horrela behar izanez gero, ahalik eta azkarren konpondu edo eguneratzeko. Bai web gunerako sarrera, bai bertan dagoen informazioaren erabilera, erabiltzailearen ardurakoak izango dira. Aipatutako sartzeak edo informazio erabilerak sor dezakeen ondorio edo kaltearen inguruan, APEL, S.A.k ez du inolako erantzukizunik izango, bere eskumenen erabilera zehatzetan jarraitu behar dituen legezko xedapenak ezartzearen ondorioak diren ekintza guztietan izan ezik. APEL, S.A.k ez du bere gain hartzen web gunean aipatzen diren hirugarrenekin egindako estekaduren konexio edo edukietatik sor daitekeen inolako erantzukizunik. Web gune honek duen informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta baita ere APEL, S.A.ren jabego intelektual eta industrialaren eskubideetan sorturiko kalte eta galerek, APEL, S.A.ri legez dagozkion ekintzak erabiltzeko bidea emango diote eta, horrela badagokio, horren ondorioz diren erantzukizunetara.

Datuen babesa

Interesdunak ematen dituen datuak prozeduran edo ekintzan aurreikusten diren helburuetarako baino ez dira erabiliko. Datu horiek, inolaz ere, ez zaizkie emango beste batzuei, interesdunak horretarako baimenik eman ez badu, abenduaren 13ko datu pertsonalak babesteko 15/1999 Lege Organikoaren 6.2 eta 11.2 artikuluetan xedatzen diren salbuespenetan ez ezik. (1999ko abenduaren 14ko BOEa, 298 zk.). Aipatu dugun 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duena betez, datuak eman dituenak eskubidea du datuak noiznahi ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko.